Tagrisso

TAGRISSO

  • TAGRISSO is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-mutatie.   
  • Op deze site vindt u praktische informatie en tips omtrent uw aandoening en het medicijn.
  • Het doel van deze site is het bevorderen van een optimaal behandelresultaat.

Het EU-nummer staat op de zijkant van de verpakking van TAGRISSO. Het EU-nummer bestaat uit de letters begint met EU/ en een aantal cijfers (bijv. EU/01/002/003).